LifeVac, ebeveynlerin, hasta bakıcıların ve profesyonellerin kullanımı için geliştirilmiş boğulma önleyici ilkyardım cihazıdır.

 

​ LifeVac vizyonu, kurucu ve CEO Arthur Lih’in hastanede bir kadının ölen genç oğlu için duyduğu üzüntüye dayanmaktadır.

Ölüm nedeni bir üzüm tanesinin soluk borusunu tıkamasıdır ve Heimlich manevrası işe yaramamıştır. Bu durumu öğrendiğinde havayolundaki tıkanıklığı açan bir cihaz üretme fikriyle işe koyulmuştur. Arthur ile Dr. Brody ve birkaç iş arkadaşı yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle boğulan insanları kurtaracak güvenli ve basit bir cihaz üretmek amacıyla New York Springfield Gardens’ta Ar-Ge merkezi kurmuştur. Amacımız dünya çapında mümkün olduğunca çok insan hayatı kurtarmaktır.

LifeVac Güney Doğu Avrupa, bu coğrafyada hayat kurtaran teknolojinin paylaşılması amacıyla 2017’de kurulmuştur. EMD LTD, LifeVac’ın tek yetkili distribütörüdür.

LifeVac standart ilkyardım teknikleri ile çözüm sağlanamayan yabancı cisim kaynaklı boğulmalara odaklanarak geliştirilmiş eşsiz bir ilkyardım cihazıdır. Özellikle çocuklar, ileri yaştakiler ve yutma zorluğu yaşayan engelliler boğulma açısından risk altındadır.

LifeVac, Heimlich manevrası ve diğer tekniklerin yetersiz olduğu durumlarda açığı kapatmak üzere tasarlanmıştır.

Peki bu açık nedir?

Yabancı cisim nedeniyle boğulmalarda cisim soluk borusundan çıkarılamadığı takdirde oksijen yetersizliğine ve beyin hasarına neden olmaktadır. Bu durumda Otomatik Eksternal Defibrilatör (AED) ve kalp masajı (CPR) uygulanmalıdır.

LifeVac eşsiz ve hayat kurtaran bir ilkyardım cihazı (1.sınıf tıbbi cihaz) olup yabancı cisim kaynaklı boğulmalarda kullanılmak üzere ABD’de üretilmiştir.

LifeVac’ın tıkayıcı cisim çıkarmadaki etkinliği birçok çalışma ile gösterilmiştir, bu çalışmalardan sonuncusu New York’ta yapılmış ve 2016 Mart ayında American Journal of Emergency Medicine’da yayınlanmıştır. Çalışmalarda 50 denemeden 49’unda LifeVac ilk seferde tıkanıklığa neden olan cismi çıkarmayı başarmıştır.

LifeVac patentli valfi ile maskenin içindeki vakumlu havanın kaçışına izin vermezken, havanın tıkayıcı besini veya cismi daha aşağı itmesine de engel olur. Bu sayede tıkayıcı cismi dışarı çeken tek yönlü vakum hareketi oluşturulur.

Vakumlama sırasında oluşturulan negatif basınç boğulma durumlarında karın bölgesine uygulanan kaydedilmiş en güçlü basıncın 3 katı kadardır. LifeVac 300 mmHg’nin üzerinde çekiş gücü oluşturur. Vakumlama süresi minimal olduğundan güvenli ve etkilidir.

LifeVac eşsiz ve hayat kurtaran bir ilkyardım cihazı (1.sınıf tıbbi cihaz) olup yabancı cisim kaynaklı boğulmalarda kullanılmak üzere ABD’de üretilmiştir.

LifeVac herhangi bir eğitim almamış veya tıbbi bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Sadece üç adımda kolayca uygulanabilir.


 
 

Sertifikalar

AB Uygunluk Belgesi


LifeVac, İngiltere Tıp ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı tarafından Avrupa Birliği’nin EC 93/42/EEC direktifi doğrultusunda 2016 yılı itibariyle verilen CE Uygunluk Belgesi’ne sahiptir
Sertifikayı Görüntüle

MHRA Sertifikası


LifeVac, İngiltere Tıp ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı tarafından onaylıdır ve CE Uygunluk Belgesi’ne sahiptir
Sertifikayı Görüntüle

FDA Sertifikası


LifeVac, ARTG No: 285082 sayılı onaya sahiptir
Sertifikayı Görüntüle

Health Canada Sertifikası


LifeVac, Kanada Sağlık Birimi tarafından onaylı bir tıbbi cihazdır
Sertifikayı Görüntüle

ARTG Sertifikası


LifeVac, ARTG No: 285082 sayılı onaya sahiptir
Sertifikayı Görüntüle

Bilimsel Çalışmalar