Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συσκευή LifeVacΟδηγίες αντιμετώπισης περιστατικού πνιγμονής.
Παρακολουθήστε το βίντεο για σωστή χρήση της LifeVac