Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη LifeVac.


 

Οδηγίες αντιμετώπισης περιστατικού πνιγμονής. 

Δείτε το βίντεο με τις οδηγίες χρήσης.